The Loop Kapadokya

Feshane

  • feshane
  • feshane
  • feshane
  • feshane

Feshane halıları, hereke halıları ile birlikte son dönem Osmanlı Saray üretimine özgü bir grubu oluşturur..

II. Mahmut döneminde Kumkapı’da kurulan dokuma imalathanesi, 1839’da daha da genişleterek fabrikaya dönüştürülmüştür. Eyüp civarında Defterdar’a taşınan yeni fabrikanın ana amacı fes üretimidir. Bu nedenle Feshane olarak adlandırılmıştır önceleri orduya fes üretime, sonradan halı, kilim ve aba dokuması da eklenmiştir..

Osmanlı’ya yabancı, barok, rokoko ve ampir gibi birçok Avrupa kökenli biçem çok değişik yapıtlarda yer almıştır. Bu nedenle Feshane halılarında bu etkiyi çok açık görmek mümkündür. Feshane odası tamamen barok tarzda dekore edilmiştir.