The Loop Kapadokya

İpek

  • ipek
  • ipek
  • ipek
  • ipek
  • ipek

İlk Türk ipek halı örneklerine 18.yy da rastlanır. Yün yerine ipek ipliğin kullanıldığı Türk ipek halıları gerek desen gerekse sıklık açısından farklılıklar göstermektedir..

Günümüzde Türk ipek halılarında görülen sıklık cm2 de 100 düğümdür bunun yanı sıra 784 düğümlü ipek halı üretimi yapılabilmiştir. Halıdaki cm2 ye düşen düğüm sıklığının etkisiyle, natüralist üslubun egemenliğinde iri çiçek desenleri saray halılarının süsleme anlayışını yansıtır. .

İpek halılar model, teknik ve malzeme açısından 16. Yüzyıldan sonra ortaya çıkan Osmanlı Saray Halıları grubuna girer. Bunlar bir yandan saray gereksinimi için yapılmış, öte yandan lüks hediye olarak yabancı ülkelere gönderilmiştir.