The Loop Kapadokya

Yağcıbedir

  • yagcibedir
  • yagcibedir
  • yagcibedir

Yaycıbedir(li) adında birkaç oymaktan oluşan grubun, Doğu Anadolu’dan gelerek Batı bölgesine yerleşmiştir. Bu aşiretin dokuduğu halılar yaycı bedir(li) diye tanınmaktadır. .

Osmanlı toplumunun bir bölümünü yarı göçebe topluluklar oluşturmaktaydı. Bunların adları çoğu kez kışlanan coğrafi bölgeye göre yada toplumun ekonomik etkinliğine göre yada aşiretin reisinin adına göre belgelere kaydedilmiştir. Yağcıbedir halısında konusu geçen yarı göçebe topluluk, yay yapmakta uzmanlaşmış olduklarından ve vergilerini yay ve ok ile ödediklerinden, aşiretin birinci adındaki “yaycı” sözcüğü bu grubun ekonomik olarak ürettiği ürüne göndermede bulunmaktadır. İkinci terim olan Bedir(li) ise topluluk başkanının adını vermektedir. Yanlış okuma nedeni ile yaycıbedir günümüze yağcıbedir olarak taşınmıştır. .

Yağcıbedir odasında halıdan çok halıyı dokuyan topluluktan esinlenildi ve tüm oda yay motifine uygun olarak tasarlandı.