The Loop Kapadokya

Zile

  • zile
  • zile
  • zile
  • zile

Kayseri’nin bir ilçesi olan Yahyalı’nın eski adı Gazibenli’dir .Yahyalı’ya yerleşmiş oymaklar yakın zamana kadar gelenekleri koruyup konar-göçer özelliklerini terk etmemişlerdir..

Bu bölgede dokunan halıların en belirgin özelliklerinden birini renklerinin dayanıklılığı ve canlılığı oluşturur. En Kaliteli, uzun lifli yapağından elde eğilerek hazırlanan iplikler uzun ömürlü halıların üretilmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda Yahyalı halılarının özellikle zile bölgesinde dokunan halılar ilginç bir kompozisyon sergilemektedir..

Osmanlı mimarisinde bolca kullanılan iç içe geçmeli mihrap motifi kullanmıştır. Mihrap “tanrısal söz” ün yankılandığı ve tarımsal makam yani Kabe’nin yönünü gösteren camiinin en kutsal yeridir. İç içe geçen mihrap modeli Kabe’ye doğru ilerlemeyi anlatır. Zile odası mihrap modeli örnek alınarak tasarlanmıştır.